Tevredenheidsmeting ouders

TEVREDENHEIDSMETINGEN

De Herman Broerenstichting streeft naar permanente verbetering van het primaire proces. De opvattingen van ouders, leerlingen en medewerkers over het onderwijs en het schoolklimaat worden zeer belangrijk gevonden. Daarom wordt de tevredenheid gemeten door middel van enquêtes. In mei 2018 is een tevredenheidsonderzoek gehouden onder onze medewerkers en onze leerlingen van het Herman Broerencollege.

Uitslag oudertevredenheidsonderzoek 2016

In het kader van het kwaliteitsbeleid van de Herman Broerenstichting hebben we in juni 2016 een tevredenheidonderzoek gehouden onder ouders/verzorgers van onze leerlingen. De scores zijn geanalyseerd door onderzoeksbureau DUO. In het totaal hebben 95 (37%) ouders/verzorgers aan deze enquête meegewerkt. Dit jaar werden de ouders/verzorgers per email of per brief benaderd. De respons via de mail was aanzienlijk hoger (64%), via de brief was dit 25%. De ouders/verzorgers beoordeelden de locaties van de Herman Broerenstichting met een 7,9. In 2013 was dit een 7,6.

De top 5 m.b.t. de tevredenheid (pluspunten):
– Je kunt altijd met vragen terecht bij de leraar (94%)
– Er zijn duidelijke regels op school (94%)
– Hygiëne en ordelijkheid (94%)
– Schooltijden (92%)
– De leraar heeft een goed contact met de leerlingen (92%)

De top 5 m.b.t. de ontevredenheid (verbeterpunten):
– Voldoende maatwerk (16%)
– Leraar informeert over prestaties (16%)
– Leraar informeert over sociaal emotionele ontwikkeling (14%)
– Aantal leerlingen in de groep (13%)
– Aandacht voor talenten (13%)

Een volgend oudertevredenheidsonderzoek staat gepland voor 2019. Klik hier om het volledige rapport te downloaden.