Sponsoring

Beleid sponsoring

Het ministerie van OCW heeft samen met veertien organisaties een convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd. Dit convenant zal door de Herman Broerenstichting aangehaald worden indien de Herman Broerenschool te maken krijgt met een bedrijf die een school wil sponsoren. In het convenant sponsoring zijn gedragsregels voor sponsoring vastgelegd. Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst zal genoemde convenant als basis dienen. Hierbij worden onderstaande regels nageleefd:

Klachten:

Meer informatie over sponsoring is te vinden in de brochure ‘Spelregels sponsoring op scholen’ van het ministerie van Onderwijs. Klik hier om de brochure te downloaden. Lees ook het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’. Klik hier dit convenant te downloaden.