Schoolplan en jaarplan Westland

SCHOOLPLAN

Vanaf augustus 2018 zullen de teams van de locaties werken aan het nieuwe schoolplan. Het strategisch beleidsplan is hiervoor richtinggevend. Klik hier om het schoolplan 2014/2018 te downloaden.

JAARPLAN

Elke locatie maakt zijn eigen jaarplan. In het jaarplan staan de doelen voor dat jaar geformuleerd. Het jaarplan maakt onderdeel uit van het schoolplan. Twee keer per jaar wordt het jaarplan geëvalueerd. Klik hier om het jaarplan 2018 Locatie Westland te downloaden. In dit jaarplan is de evaluatie van juni 2018 opgenomen.