Schoolgids

Elk schooljaar ontvangen onze ouders/verzorgers de nieuwe schoolgids van de Herman Broerenschool. De schoolgids richt zich alleen op onze afdeling voor Speciaal Onderwijs. Het Herman Broerencollege voor Voortgezet Speciaal Onderwijs heeft een eigen collegegids. Deze kunt u ook downloaden, kijk in het menu ‘VSO’ onder collegegids.

In de schoolgids vindt u praktische informatie over de lestijden, vakanties, onze regels, toelating en aanmelding. Maar ook beschrijven wij wat het onderwijsprogramma inhoudt, vanuit welke visie we werken, voor welke leerlingen onze school bedoeld is, hoe de leerlingenzorg geregeld is en naar welke scholen onze leerlingen uitstromen.

Klik hier om de schoolgids 2018/2019 te downloaden.