Locatie Westland

Wij zijn een school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) en Ernstig Meervoudig Beperkte (EMB) leerlingen met een verstandelijke beperking. De aard en de oorzaak van de beperking verschillen per leerling. De leerlingen worden op verzoek van de ouders tot de school toegelaten, nadat het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven voor het ZML onderwijs.

De Herman Broerenschool en het Herman Broerencollege richt zich met name op leerlingen met een IQ tot 70. Enkele leerlingen hebben een hoger IQ, waarbij met name sprake is van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of gedragsproblematiek. Daarnaast zijn er leerlingen met complexe stoornissen. In het algemeen spreken we over leerlingen met een verstandelijke beperking.

Op de Herman Broerenschool zitten leerlingen vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar (uiterlijk tot 14 jaar). Op het Herman Broerencollege zitten leerlingen vanaf 12 jaar tot 20 jaar.

Locatie Westland bestaat uit De Herman Broerenschool en het Herman Broerencollege en is gevestigd op het Verhagenplein 9 in Naaldwijk. Daarnaast kent de locatie Westland het Herman Broerencollege in Monster. Deze locatie is speciaal voor EMB-leerlingen. Locatiedirecteur is Marja Becht. Sheila van der Drift is locatiecoördinator van het Herman Broerencollege in Monster.

Voor de volledige adresgegevens en telefoonnummers kijk op onze pagina ‘contact’.