SO (Speciaal Onderwijs)

Herman Broerenschool

De Herman Broerenschool is een school voor Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) en Ernstig Meervoudig Beperkte (EMB) leerlingen met een verstandelijke beperking. De aard en de oorzaak van de beperking verschillen per leerling. De leerlingen worden op verzoek van de ouders tot de school toegelaten, nadat het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven voor het ZML onderwijs.

De Herman Broerenschool is een streekschool: de leerlingen komen uit Delft, Westland en Oostland. Hiermee vervult de school een regionale functie.

De Herman Broerenschool heeft twee locaties. Eén locatie in Delft en één locatie in het Westland. Op de Herman Broerenschool zitten leerlingen vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar (uiterlijk tot 14 jaar). In totaal zitten er op de Herman Broerenschool 80 leerlingen die zijn verdeeld over 9 groepen, waarvan 5 in Delft en 4 in Naaldwijk.

De Herman Broerenschool richt zich met name op leerlingen met een IQ tot 70. Enkele leerlingen hebben een hoger IQ, waarbij met name sprake is van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of gedragsproblematiek. Daarnaast zijn er leerlingen met complexe stoornissen. In het algemeen spreken we over leerlingen met een verstandelijke beperking.

Voor de adresgegevens kijk op onze pagina ‘contact’.