VSO (Voorgezet Speciaal Onderwijs)

Herman Broerencollege

Het Herman Broerencollege is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) en Ernstig Meervoudig Beperkte (EMB) leerlingen met een verstandelijke beperking. De aard en de oorzaak van de beperking verschillen per leerling. De leerlingen worden op verzoek van de ouders tot de school toegelaten, nadat het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven voor het ZML onderwijs.

Het Herman Broerencollege is een streekschool: de leerlingen komen uit Delft, Westland en Oostland. Hiermee vervult de school een regionale functie.

Het Herman Broerencollege heeft drie locaties. Eén locatie in Delft, één locatie in Naaldwijk en één locatie in Monster. Op het Herman Broerencollege zitten leerlingen vanaf 12 jaar tot 20 jaar.In totaal zitten er op het Herman Broerencollege 185 leerlingen die zijn verdeeld over 17 groepen, waarvan 9 in Delft, 6 in Naaldwijk en 2 in Monster.

Het Herman Broerencollege richt zich met name op leerlingen met een IQ tot 70. Enkele leerlingen hebben een hoger IQ, waarbij met name sprake is van problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en/of gedragsproblematiek. Daarnaast zijn er leerlingen met complexe stoornissen. In het algemeen spreken we over leerlingen met een verstandelijke beperking.

Voor de adresgegevens kijk op onze pagina ‘contact’.