Grondwetregels Delft

DE VREEDZAME SCHOOL

Binnen onze scholen wordt gewerkt met het programma ‘De Vreedzame School’. De Vreedzame School is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De Vreedzame School maakt dat er in de klas en in de school situaties uit de dagelijkse praktijk kunnen worden geoefend. Het is van belang dat leerlingen zich gehoord en gezien voelen. Ze krijgen een stem en ze leren samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Er wordt een groot beroep gedaan op eigenaarschap, leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap. En ze staan open voor de verschillen tussen mensen. De Vreedzame School is niet enkel een methode voor lessen sociaal-emotionele ontwikkeling, maar het is een programma dat door de hele school zichtbaar is. Een goede samenwerking tussen leerlingen, klassen, school, leraren, team, ouders en omgeving is hierbij van belang.

Het programma biedt lessen op drie verschillende niveaus. Dat houdt in dat het lesaanbod voldoende is voor de diversiteit van de leerlingen binnen de Herman Broerenschool en het Herman Broerencollege. Er wordt ieder jaar aan vier thema’s gewerkt: ‘wij horen bij elkaar, we lossen conflicten zelf op, we zijn aardig voor elkaar, we zijn allemaal anders’.

Grondwetregels Vreedzame school Locatie Delft