Logo Herman Broerenschool

Herman Broerenschool

De Herman Broerenschool en het Herman Broerencollege zijn scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) en Ernstig Meervoudig Beperkte (EMB) leerlingen met een verstandelijke beperking. De Herman Broerenschool heeft twee locaties. Eén locatie in Delft en één locatie in het Westland. Op de Herman Broerenschool zitten leerlingen vanaf 4 jaar tot en met 12 jaar. Het Herman Broerencollege heeft drie locaties. Eén locatie in Delft, één locatie in Naaldwijk en één locatie in Monster. Op het Herman Broerencollege zitten leerlingen vanaf 12 jaar tot 20 jaar.

LOCATIE SO DELFT LOCATIE VSO DELFT
Clara van Sparwoudestraat 6 Clara van Sparwoudestraat 1
2612 SP DELFT 2612 SP DELFT
Telefoon 015 2141066 Telefoon 015 2141066
E-mail info@hermanbroeren.nu E-mail info@hermanbroeren.nu
LOCATIE SO/VSO NAALDWIJK LOCATIE VSO WESTERHONK
Verhagenplein 9 Tuinlaan 20
2671 HS NAALDWIJK 2681 JC MONSTER
Telefoon 0174 648164 Telefoon 0174 820320
E-mail info@hermanbroeren.nu E-mail: info@hermanbroeren.nu


BESTUURSBUREAU HERMAN BROERENSTICHTING

Clara van Sparwoudestraat 1
2612 SP DELFT
Telefoon 015 2137988
E-mail: bestuur@hermanbroeren.nu


Onze website is tijdelijk offline, hiervoor onze excuses. Wij werken aan een oplossing!